Privacy Policy

Termeer-as.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Termeer-as.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.  In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
Termeer-as.nl legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Termeer-as.nl afneemt of anderszins contact heeft met ons. Termeer-as.nl gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan Termeer-as.nl, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Termeer-as.nl rekening te houden met voorkeuren.

Andere sites
Op de sites van Termeer-as.nl treft u links aan naar andere sites. Termeer-as.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.