Blog
Schadevergoeding
24 mei 2017
0

Wie een schadevergoeding eist heeft door toedoen van iemand anders schade opgelopen. Dat kan schade zijn aan eigendommen, maar ook letselschade (verwondingen) komt vaak voor. Wanneer er sprake is van schade moet er ten eerste gekeken worden naar de aansprakelijkheid. Schade wordt namelijk alleen vergoed wanneer een andere persoon de veroorzaker van de schade is en daar dus op aangesproken kan worden. Dat klinkt simpel, en in theorie is dat ook zo. Maar het krijgen van de schadevergoeding waar u in het geval van schade recht op hebt is vaak een zaak van de lange adem en bovendien kan er een ingewikkeld juridisch gevecht ontstaan tussen u (het slachtoffer) en de aansprakelijke (de dader. Vooral in schadevergoedingszaken waarbij de aansprakelijkheid hevig wordt betwist of waarbij er onduidelijkheid bestaat over de mate van aansprakelijkheid is het verstandig om u bij te laten staan door een professionele jurist.

 

Schadevergoeding en de onrechtmatige daad

Wanneer u schade lijdt met als gevolg dat u recht hebt op een schadevergoeding is er in veel gevallen sprake van een onrechtmatige daad. De aansprakelijke persoon heeft die onrechtmatige daad tegen u gepleegd en daar bent u dus slachtoffer van geworden. De term “onrechtmatige daad” zegt eigenlijk al voldoende. Die daad had niet gepleegd mogen worden. Nu dat toch gebeurd is – en daar voor u nadelige gevolgen uit zijn voortgekomen – is de veroorzaker wettelijk verplicht deze nadelige gevolgen (de schade) te vergoeden. Kortom, een onrechtmatige daad tegen u gepleegd geeft recht op schadevergoeding.

 

Problemen bij het toekennen van schadevergoeding

Wie schade veroorzaakt betaalt een schadevergoeding. Zo hoort het. In de praktijk is het soms echter behoorlijk lastig om deze eenvoudige regel te volgen. Vanuit het standpunt van de aansprakelijke partij is het wel te begrijpen. Niemand betaalt graag schadevergoedingen en wanneer er gediscussieerd kan worden over de aansprakelijkheid dan zal de aansprakelijkgestelde partij dit vrijwel altijd doen. Want op die manier is het misschien mogelijk om het bedrag van de schadevergoeding naar beneden bij te stellen, of zelfs helemaal onder de schadevergoeding uit te komen. Voor u als slachtoffer is dat natuurlijk een vervelende situatie. U hebt er niet om gevraagd schade te lijden en u wilt gewoon dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt.

 

Het vaststellen van schade en aansprakelijkheid

Om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op hebt zijn eigenlijk twee zaken van belang. U moet zo exact mogelijk aan kunnen tonen welke schade u hebt geleden en ook moet u proberen duidelijk te maken dat er sprake is van aansprakelijkheid bij de tegenpartij. Dat klinkt eenvoudig, maar vaak is het ingewikkeld. Schade aan een auto is vaak vrij gemakkelijk te berekenen. Lichamelijke schade zoals een whiplash maakt het al een stuk gecompliceerder. Want vaak is het in zo’n geval niet op voorhand duidelijk welke kosten er bij uw herstel komen kijken. Juridische hulp is dan noodzakelijk. Ook aansprakelijkheid is soms moeilijk aan te tonen. Dit komt omdat de wederpartij zal betogen dat u gedeeltelijk zelf schuld hebt aan de opgelopen schade. Bij verkeersongevallen is dit vaak het geval.