Blog
Strafrecht
15 november 2016
0

U heeft advies en bijstand nodig in het geval u in aanraking komt met politie of justitie omdat u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld wanneer u wordt verdacht van:

  • valsheid in geschrifte
  • fraude
  • diefstal
  • heling
  • brandstichting
  • mishandeling
  • doodslag
  • alcoholmisbruik
  • betrokkenheid bij een ernstig verkeersdelict

Wordt u verdacht van het plegen van een strafbaar feit, dan kan de Officier van Justitie u dagvaarden om voor de rechter (ter terechtzitting) te verschijnen.

Het is verstandig om meteen contact op te nemen met een strafrecht advocaat, als u verdachte bent in een strafrecht zaak. Advocatenkantoor Appelman heeft grote deskundigheid en ervaring in allerlei soorten grote en kleine strafzaken. Bedenk daarbij dat een verdachte pas veroordeeld wordt, nadat hij schuldig is bevonden. De strafadvocaten van Advocatenkantoor Appelman zullen alles inzetten om een verdachte vrij te pleiten, zolang het binnen de wet geoorloofd is.

Voorbereiding
Tijdens de voorbereiding van de strafprocedure wordt het strafdossier doorgenomen en wordt de te voeren strategie besproken.

Ter zitting
De advocaat van Advocatenkantoor Appelman behartigt uw belangen ter zitting en geeft namens u zijn visie op de zaak.

Hoger beroep
Hoger beroep vindt plaats wanneer de verdachte of het Openbaar Ministerie het niet eens is met de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Hoger beroep wordt ingesteld bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof zal de zaak dan opnieuw beoordelen.

Afdoening zonder tussenkomst van de rechter
Ook wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit en u door de Officier van Justitie wordt uitgenodigd om de zaak zonder tussenkomst van de rechter af te doen, is het zeer raadzaam om een advocaat in te schakelen. De Officier van Justitie is geen rechter en kan anders (minder objectief) over uw zaak oordelen. De gevolgen van het accepteren van een aanbod om de zaak buiten rechte af te doen kunnen zeer ingrijpend en onomkeerbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld geen verklaring omtrent het gedrag meer krijgen. De strafadvocaten van Advocatenkantoor Appelman kunnen u ook hier van advies en bijstand voorzien.